Orädd och oberoende journalistik

Folkets Radio är en orädd journalistisk podd och ett växande forum för samtal, analyser och mycket annat.

Folkets Radio är helt fristående, såväl redaktionellt som politiskt och ekonomiskt.

Folkets Radio-podden

Här under hittar du även individuella avsnitt som du kan klicka dig in på, läsa mer om och även ladda ner.

Den sjuka förlossningsvården

  Kvinnor som fött barn ostört berättar ofta om födseln i lyriska ordalag. Många har beskrivit det som en andlig upplevelse; en initiationsrit som skänker

Läs mer!

Förintelsen av Palestina

  Israelisk militär håller i rask takt på att förvandla Gaza till ett obeboeligt månlandskap. Efter en kort vapenvila är himlen åter fylld med krigsflygplan,

Läs mer!

Här kan du se våra videointervjuer. Den kraftiga censuren på YouTube och antisociala medier blir ett allt större hinder för spridningen av oberoende journalistik.

Hjälp gärna till att dela dessa intervjuer, om du finner dem vara angelägna.

Nedkopplat-podden

I programmet Nedkopplat gör skådespelaren Håkan Julander upp med den mänskliga exceptionalismen och undersöker hur vi kan hitta tillbaka till värdiga liv i en tid där vi tolkar våra sinnesintryck genom digitala förvrängningar.

Han bjuder på roliga och befriande samtal med människor som liksom han upplever hur livskvalitén försämras allt eftersom teknikutvecklingen framskrider. Och inte bara samtal; i Nedkopplat bjuds det på musikaliska, lyriska, komiska, anarkiska och sinnesutvidgande uttryck i syfte att ifrågasätta tillväxt, modernitet och civilisation.

Koppla ner dig med Nedkopplat i Folkets Radio!
En analog fyr i den digitala dimman.

Ett samtal med Ola Schubert

Ett samtal med Ola Schubert om ekollonens vikt för matförsörjning. Programmet spelades in under en promenad i den skövlingshotade Hammarbyskogen, i Stockholm den 5 september 2022.

Läs mer!

Ur inledningen:

Varför är vi i färd med att förstöra planeten som vi ska lämna i arv till våra barn och barnbarn? Varför håller vi i rasande takt på att utveckla artificiell intelligens mot en nivå där den kan förslava, rentav utplåna mänskligheten?    

Beror det uteslutande på mänskliga faktorer såsom girighet och kortsiktigt tänkande? Eller har vi blivit manipulerade på något grundläggande sätt, och i så fall hur? 

Har vi likt sektmedlemmar hjärntvättats med falska föreställningar? Och har vi likt partnern i en destruktiv relation skurits av från de krafter som skulle ha kunnat hjälpa oss att bjuda motstånd, och ta utvecklingen i en annan riktning? 

Och i så fall, vilka är de vanföreställningar vi har hjärntvättats med? 

Och vad är det för kraft vi har skurits av ifrån?

Dessutom, ifall vi blivit hjärntvättade, vilken är då ”sekten” som ligger bakom? Och vad är den slutliga agendan med oss och planeten?

Det är de frågeställningar som den här boken undersöker. Sökandet tar oss tillbaka gnostikerna, den förkristna världens intelligentia, och en varning till mänskligheten som de utfärdade för ungefär 1700 år sedan. 

Det budskapet behövde bli lyssnat till. Det blev det inte. Nu är allt som de varnade för i färd med att fullbordas.

Stöd Folkets Radio direkt genom Swish till: 123 405 89 39