Orädd och oberoende journalistik

The message of the Gnostics to humanity – Part 1 and 2

 

 

The Gnostics were the leading mystics and shamans of antiquity. They were found in the Mediterranean, Egypt and parts of the Middle East, among others. They have been the subject of the most prolonged and systematic extermination campaign in world history. Thanks only to the discovery of ancient scrolls, there is now some knowledge of the Gnostics’ worldview. Their insights are invaluable to anyone who wants to orient themselves in the time we are living through. The warnings of the Gnostics cast a flash of light on the technocratic agenda that the United Nations and the World Economic Forum have set out for the world.

John Lamb Lash is a mythology scholar, shaman and contemporary Gnostic. He has devoted much of his life to studying and making sense of the most important messages of the surviving text fragments. According to him, the world would have looked very different if the knowledge of the Gnostics had not been exterminated.

A four-part interview series.

Gnostikerna var antikens ledande mystiker och shamaner. De fanns bland annat i Medelhavsområdet, Egypten och delar av Mellanöstern.
De har varit föremål för den mest utdragna och systematiska utrotningskampanjen i världshistorien. Enbart tack vare fyndet av urgamla skriftrullar finns nu viss kunskap om gnostikernas världsbild.
Deras insikter är ovärderliga för alla som vill orientera sig i den tid vi genomlever.
Gnostikernas varningar kastar en blixtbelysning över den teknokratiska agenda som FN och World Economic Forum har utstakat för världen.

John Lamb Lash är mytologiforskare, shaman och nutida gnostiker. Han har vigt en stor del av sitt liv åt att studera och begripliggöra de viktigaste budskapen i de överlevda textfragmenten. Enligt honom skulle världen ha sett väldigt annorlunda ut ifall gnostikernas kunskaper inte hade utplånats.

En intervjuserie i fyra delar.

Dela detta avsnitt!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Bli notifierad när vi släpper ett nytt avsnitt!

Titta även på:

Folkets Radio

Förintelsen av Palestina

  Israelisk militär håller i rask takt på att förvandla Gaza till ett obeboeligt månlandskap. Efter en kort vapenvila är himlen åter fylld med krigsflygplan,

Folkets Radio

Att vaccinera bort kontakten med själen

  Alltfler healers märker av kraftiga förändringar i energifälten hos personer som tagit vaccin mot C-19. Många beskriver hur det blivit mycket svårare eller rentav

Stöd Folkets Radio direkt genom Swish till: 123 405 89 39