Orädd och oberoende journalistik

The archons – messengers of deception

 

 

Detta är del-3 av intervjuserien med John Lamb Lash, mytologiforskare, shaman och nutida gnostiker. Han har vigt en stor del av sitt liv åt att studera och begripliggöra de viktigaste budskapen i de överlevda gnostiska textfragmenten. Enligt honom skulle världen ha sett väldigt annorlunda ut ifall gnostikernas kunskaper inte hade utplånats.

Denna tredje intervjudel handlar om de varelser gnostikerna kallar arkonterna, ”the archons, vilket betyder härskare. De beskrivs som artificiella cyborgvarelser, liknande det som med dagens terminologi kallas artificiell intelligens.
Enligt gnostikerna skapar arkonternas närvaro i solsystemet ett avvikande medvetandefält, som har potentialen att förvilla mänskligt tänkande och lotsa det på villovägar. Enligt gnostikerna står maktlystna individer och grupperingar under arkontiskt inflytande.
Arkonterna har förmågan att, för att tala med mystikern Carlos Castaneda, ”ge oss sitt tänkande (give us their mind)”, som med tiden kommer att upplevas som vårt eget.
Gnostikerna var antikens ledande mystiker och shamaner. De fanns bland annat i Medelhavsområdet, Egypten och delar av Mellanöstern.
De har varit föremål för den mest utdragna och systematiska utrotningskampanjen i världshistorien. Enbart tack vare fyndet av urgamla skriftrullar finns nu viss kunskap om gnostikernas världsbild.
Deras insikter är ovärderliga för alla som vill orientera sig i den tid vi genomlever.

This is part-3 of an interview series with John Lamb Lash, mythology researcher, shaman and contemporary Gnostic. He has devoted a large part of his life to studying and understanding the most important messages in the surviving Gnostic text fragments. According to him, the world would have looked very different if the knowledge of the Gnostics had not been obliterated.

This third part of the interview is about the creatures the Gnostics call, “the archons, which means ruler. They are described as artificial cyborg creatures, similar to what in today’s terminology is called artificial intelligence.
According to the Gnostics, the presence of the archons in the solar system creates a divergent field of consciousness, which has the potential to mislead human thinking and lead it astray. According to the Gnostics, power-hungry individuals and groups are under archontic influence.

The archons have the ability to, to speak with the mystic Carlos Castaneda, ”give us their mind”, which in time will be experienced as our own.
The Gnostics were the leading mystics and shamans of antiquity. They were found in the Mediterranean, Egypt and parts of the Middle East, among others.
They have been the subject of the most protracted and systematic eradication campaign in world history. Only thanks to the discovery of ancient scrolls, there is now some knowledge about the Gnostic worldview.

Their insights are invaluable to anyone who wants to orient themselves in the time we are going through.

Dela detta avsnitt!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Bli notifierad när vi släpper ett nytt avsnitt!

Titta även på:

Folkets Radio

Längtan efter ett liv i frihet

Gita Minou hade fyllt 60 och var svårt sjuk och utbränd, när hon bestämde sig för att flytta ut i skogen. I dag, några år

Folkets Radio

Vem tar ansvar för vaccinets offer?

Livet innan sprutan: Karin Albinsson och Carina Hellstrand     Trots att rekordmånga drabbats av allvarliga och bestående hälsoproblem efter vaccinet mot covid-19 är detta

Stöd Folkets Radio direkt genom Swish till: 123 405 89 39