Orädd och oberoende journalistik

Sveket mot Assange

Arne Ruth är en av få betydande svenska publicister som aktivt tagit ställning för Julian Assange.
Hur journalistiken blev maktens medlöpare

Det blir alltmer uppenbart att journalistiken inte längre lever upp till sitt motto att vara ”Den tredje statsmakten”, i alla fall inte om det därmed menas att utgöra en kontrollfunktion och vara en oberoende granskare av den verkliga maktutövningen i världen.

Ett tydligt exempel på detta är fallet Julian Assange, Wikileaks-grundaren som avslöjat krigsbrott och nu hålls inspärrad i ett högriskfängelse i London. Om han utlämnas till USA riskerar han att dömas till 175 års fängelse för spioneri. En lynchning av det fria ordet som i huvudsak mötts av isande tystnad från ledande journalister och publicister.

Det här programmet bygger på en intervju med Arne Ruth, en av få betydande publicister i Sverige som aktivt tagit ställning för Assange i ett internationellt upprop.

Arne Ruth har bland annat varit chefredaktör för Dagens Nyheter, samhällschef för Sveriges Radio och kulturchef på Expressen.
Hans berättelse tecknar en bild av det förfall som drabbat den svenska journalistiken under de senaste decennierna, i takt med att ägarkoncentrationen alltmer suddat ut rågången mellan publicistisk verksamhet och propagandistisk opinionsbildning.

Mycket har hänt sedan Arne Ruth 1998 lämnade chefredaktörskapet på Dagens Nyheter, i protest mot ägarnas allt större inblandning i det journalistiska innehållet i tidningen. Förändringen syns inte bara i makroperspektivet, där ett fåtal jättar numera utövar kontroll över informationsflödet. Den märks också i framväxten av en ny typ av journalist, som tycks fästa större vikt vid att bygga sitt eget varumärke, än vid det journalistiska kallet att ställa makten till svars.

Ett program av Per Shapiro

Dela detta avsnitt!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Bli notifierad när vi släpper ett nytt avsnitt!

Kika även på:

Folkets Video

Lägesrapport från Israel

Vad är det som händer egentligen? Runtom i världen har det skett enorma protester den senaste tiden. Protesterna handlar om rätten att röra sig fritt

Folkets Video

Moderna pausas, men Pfizer fortfarande säkert?

Diskussion med anledning av det plötsliga beskedet att pausa Modernas vaccin precis innan starten på massvaccineringen av barn från 12 år. Vad är egentligen skillnaden