Orädd och oberoende journalistik

Kossan – miljöbov eller hjälte?

Den dominerande diskussionen om hållbar mat handlar så gott som uteslutande om klimat. Kossan ses som en miljöbov för att hon rapar växthusgaser. Starka krafter vill fasa ut köttätandet och istället inrikta matproduktionen på växtbaserat ”kött”, syntetiskt ”kött” eller andra proteinkällor som insekter.

En fråga som dock oftast lyser med sin frånvaro är huruvida maten kommer från ett välmående ekosystem eller ett sjukt. Mycket av den ”klimatsmarta” maten produceras i storskaliga industriella odlingslandskap, där ekosystemen utarmas av bekämpningsmedel, konstgödsel, monokulturer och plöjning.

Men det finns också en växande underifrånrörelse bland lantbrukare som i stället har sitt fokus på att förbättra livskraften i ekosystemen. Enligt detta synsätt blir det vilseledande att tala om “hållbarhet” ifall ekosystemen redan är plågade och sjuka. Betesdjuren ser man som livsnödvändiga för att återvitalisera de ekosystem vi alla är beroende av.

I det här reportaget får vi möta Martin Sylwan, en av en växande skara bönder som har övergått till ett så kallat regenerativt jordbruk. Hans kossor och får flyttas så gott som dagligen till nytt bete för att efterlikna det sätt som betande djur har rört sig i landskapet under eoner av tid på vår planet.

Ett reportage av Per Shapiro

Dela detta avsnitt!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Bli notifierad när vi släpper ett nytt avsnitt!

Titta även på:

Folkets Radio

Cancelkulturen Del 1: Vaccinbiverkningar

Ann-Cathrin Engwall, immunolog     Immunolog Ann-Cathrin Engwall skulle hålla ett föredrag om hur man kan bli bättre på att uppmärksamma biverkningar av mRNA-vaccinerna. Men

Folkets Radio

Det inskränkta debattklimatet

Björn Eklund, förläggare Karneval förlag     Hur har det blivit legio att smutskasta meningsmotståndare i stället för att föra en saklig debatt? Det här

Stöd Folkets Radio direkt genom Swish till: 123 405 89 39