Orädd och oberoende journalistik

Kritisk analys av Folkhälsomyndighetens risk/nytta-bedömning av C19-vaccin

Anette Stahel, magister i biomedicin, har funnit allvarliga brister när hon har granskat Folkhälsomyndighetens risk/nytta-bedömningar inför massvaccineringen mot Covid-19.

REFERENSER

https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2034577

https://rumble.com/vqx3kb-the-pfizer-inoculations-do-more-harm-than-good.html

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/snart-kan-vaccinationerna-mot-covid-19-borja/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7750357/

https://rumble.com/vx8511-den-engelska-forskaren-tess-lawrie-kritiserar-lkaren-andy-hill..html

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2021248-med-instruktion-for_sfs-2021-248

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/rapporterade-misstankta-biverkningar-coronavaccin#hmainbody3

https://folketsradio.podbean.com/e/konsten-att-missa-dodliga-vaccinbiverkningar/

https://folketsradio.podbean.com/e/vittnesmal-fran-vaccinlandet/

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/2006/11/stor-underrapportering-av-hjarnblodning-som-lakemedelsbiverkning

https://www.svenskfarmaci.se/2016/10/10/kolossal-underrapportering/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/bekraftade-fall-i-sverige/

https://lakaruppropet.se/2022/05/15/folkhalsomyndighetens-rapportering-har-forvanskat-dodligheten-for-ovaccinerade-och-vaccinerade/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-covid-19/2022/veckorapport-for-covid-19-vecka-19-2022.pdf

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/informationsmaterial/lattlast/fakta-om-vaccinerna-mot-covid-19-lattlast/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/dbb30f0a54484c8aad9807b516c9b399/forekomst-covid-19-sverige-15-19-november-2021.pdf

https://ourworldindata.org/coronavirus/country/sweden

https://ourworldindata.org/grapher/daily-new-estimated-covid-19-infections-icl-model?country=~SWE

https://healthitanalytics.com/news/machine-learning-model-shows-higher-covid-19-cases-than-reported

https://www.researchgate.net/publication/358970266_The_Importance_of_a_Correct_Infection_Pool_Estimation_when_Making_a_Comparison_Between_COVID-19_Injury_Rates_and_COVID-19_Vaccine_Injury_Rates

https://www.researchgate.net/publication/358970183_The_Importance_of_Correct_Infection_and_Exposure_Pool_Estimations_when_Making_a_Comparison_Between_COVID-19_Vaccine_Injury_Rates_Among_Vaccinees_and_COVID-19_Injury_Rates_Among_Unvaccinated_Individual

Dela detta avsnitt!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Bli notifierad när vi släpper ett nytt avsnitt!

Titta även på:

Folkets Radio

Längtan efter ett liv i frihet

Gita Minou hade fyllt 60 och var svårt sjuk och utbränd, när hon bestämde sig för att flytta ut i skogen. I dag, några år

Stöd Folkets Radio direkt genom Swish till: 123 405 89 39