Den kuppartade anslutningen till Nato

Vad är egentligen Nato? Är det primärt en försvarsallians eller är det snarare den ekonomiska elitens maktinstrument?