Orädd och oberoende journalistik

VARNINGEN FRÅN DET FÖRGÅNGNA

Varningen från det förgångna (arbetsnamnet på) en ännu ej färdigskriven bok av Per Shapiro. Folkets Radio kommer att läsa in ett kapitel i taget i takt med att kapitlen blir klara.

Ur inledningen:

Varför är vi i färd med att förstöra planeten som vi ska lämna i arv till våra barn och barnbarn? Varför håller vi i rasande takt på att utveckla artificiell intelligens mot en nivå där den kan förslava, rentav utplåna mänskligheten?

Beror det uteslutande på mänskliga faktorer såsom girighet och kortsiktigt tänkande? Eller har vi blivit manipulerade på något grundläggande sätt, och i så fall hur?

Har vi likt sektmedlemmar hjärntvättats med falska föreställningar? Och har vi likt partnern i en destruktiv relation skurits av från de krafter som skulle ha kunnat hjälpa oss att bjuda motstånd, och ta utvecklingen i en annan riktning?

Och i så fall, vilka är de vanföreställningar vi har hjärntvättats med?

Och vad är det för kraft vi har skurits av ifrån?

Dessutom, ifall vi blivit hjärntvättade, vilken är då ”sekten” som ligger bakom? Och vad är den slutliga agendan med oss och planeten?

Det är de frågeställningar som den här boken undersöker. Sökandet tar oss tillbaka gnostikerna, den förkristna världens intelligentia, och en varning till mänskligheten som de utfärdade för ungefär 1700 år sedan.

Det budskapet behövde bli lyssnat till. Det blev det inte. Nu är allt som de varnade för i färd med att fullbordas.

Stöd Folkets Radio direkt genom Swish till: 123 405 89 39